Laatuohje

Laatuohjeemme tarkoituksena on varmistaa asiakkaidemme tyytyväisyys ja työn laadukas toteutus.

ASIAKASSUHTEET

Asiakkaan tyytyväisyys on meille tärkeää. Halumme ja tahtomme on, että asiakas saa juuri sen mitä on tilannut ja asiakas on oikeasti tyytyväinen lopputulokseen.

Haluamme saada asiakkailtamme palautetta, jotta pystymme kehittämään ja viemään yritystä rakentavasti eteenpäin.

SOPIMUKSEN SOLMIMINEN

Kaikista sähköurakoista sovitaan kirjallisesti ja sopimukset noudattavat YSE 1998 sopimusehtoja.

PROJEKTIEN HALLINTA

Projektinjohtaja johtaa jokaista sähkötyötä henkilökohtaisesti. Hän mm. vastaa kohteen käytännön järjestelyistä, tilauksista, toteutuksesta, sekä toimii yhteyshenkilönä kohteen muihin sopimusosapuoliin. Jokaisesta työmaasta toimitetaan tarkennettu aikataulu, kirjalliset työvaiheilmoitukset, muutosasiakirjat ja lisätyötarjoukset sekä muu tarvittava kirjeenvaihto.

TYÖN SUORITTAMINEN

Työn suorittamisessa noudatetaan Holtansähkö Oy:n työmaaohjeistusta. Jokaiseen kohteeseen valitaan kärkimies , jonka kanssa tehdään kirjallinen sopimus.

Työt tehdään SFS 6000 standardia noudattaen.

KOHTEEN LUOVUTUS

Kohteen lähestyessä päätöstä, tehdään itselleluovutuspöytäkirja ja tämän jälkeen suoritetaan käyttöönottotarkastukseen liittyvät mittaukset. Silmämääräistä tarkastusta tehdään koko työmaan ajan.

Käyttöönottotarkastukseen kuuluu käyttöönottotarkastuspöytäkirja, jonka liitteenä on mittauspöytäkirjat.

Kohteessa pidetään varmennustarkastus 3kk:n sisällä luovutuksesta silloin kun kohde sen vaatii. Varmennustarkastajana käytämme valtuutettuja tarkastajia.

Loppudokumentit ja muut luovutusasiakirjat luovutetaan kohteen valmistuttua.